Telepítés

A rendszer telepítéséhez valamilyen Linux rendszer szükséges, amelyen már rendelkezésre állnak a LAMP betűszó végét alkotó programok: egy Apache webszerver, MySQL adatbázisszerver (legalább 4.1-es verzió), és a PHP értelmező. Az itt leírtak Debian GNU/Linux Sarge kiadásának alapértelmezett telepítésére vonatkoznak, az ettől való eltérések vannak feltüntetve. Első lépés a programfájlok feltelepítése, amely a következő paranccsal tehető meg:

tar xvzf kp-2005-05-18.tar.gz

A telepítés könyvtárát az Apache számára is elérhetővé kell tenni, például úgy, hogy közvetlenül a /var/www/ könyvtárba tömörítjük ki a fájlokat, amihez egy VirtualHost is létrehozható a /etc/apache/httpd.conf kibővítésével:

<VirtualHost 10.1.0.8>
	ServerAdmin admin@pelda.hu
	DocumentRoot /var/www/kp/www/
	ServerName kp.pelda.hu
	AllowOverride All
</VirtualHost>

Az AllowOverride értékének módosítása mindenképp szükséges, erre VirtualHost nélkül telepítéskor is szükség van:

<Directory /var/www/kp/>
	AllowOverride All
</Directory>

Az adminisztrátori felület védelméről szintén gondoskodni kell a kp/www/admin/ könyvtárban lévő .htaccess állomány finomhangolásával. Itt a következő sort kell módosítani:

AuthUserFile /var/www/kp/www/admin/.htpasswd

A .htpasswd állomány elérési útját kell beállítani, amely megtalálható a .htaccess fájl mellett. Az alapértelmezetten benne lévő „test” felhasználóhoz a „test” jelszó tartozik. Ez a következőképpen változtatható meg:

htpasswd ./.htpasswd test

Elképzelhető, hogy a MySQL-szerver beállításait is módosítani kell az UTF-8 karakterkódolás miatt. Ehhez a /etc/mysql/my.cnf konfigurációs fájl [mysql], [mysqldump], [mysqld] és [client] bejegyzéseihez kell hozzáadni a következő sort:

default-character-set=utf8

A fenti módosítások után mind a MySQL, mind az Apache kiszolgálót újra kell indítani:

/etc/init.d/mysql restart
/etc/init.d/apache restart

Az adatok tárolásához egy adatbázisra, az adatok eléréséhez pedig egy MySQL felhasználóra is szükség van, melyek a következő SQL parancsokkal hozhatóak létre:

CREATE DATABASE kp DEFAULT CHARACTER SET utf8;
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON kp.* TO kp@localhost;
UPDATE mysql.user SET Password = PASSWORD('kp_jelszo') WHERE User = 'kp';
FLUSH PRIVILEGES;

Ezeket a parancsokat valamilyen adatbázis-adminisztrátori felhasználó nevében kell kiadni, amely a legtöbb rendszeren a root. Az itt létrehozott adatbázis-felhasználót illetve jelszót az include/config.inc.php-ben is be kell állítani. Az adatbázis tábláinak létrehozása a következő paranccsal lehetséges:

cat kp/install/db.sql | mysql kp -u root -p

Fontos megjegyezni, hogy itt ne az újonnan létrehozott kp_web felhasználót használjuk, mert neki semmiféle jogosultsága nincs táblák és indexek létrehozására. Ezekre a jogosultságokra csak az adatbázis létrehozásánál van szükség, később, a normál működés során teljesen feleslegesek, illetve biztonsági szempontból is ellenjavalltak.

Ezután következhet az adatok feltöltése (épület-, diák-, illetve szobalista), amely már az adminisztrátori felületről is elvégezhető. Néhány, tesztelésre használható, automatikusan generált CSV fájl megtalálható a kp/install/ könyvtárban. Ezeket az épületlistával kezdve (blist.csv) kell feltölteni az adminisztrátori felületen. Ugyanezen a felületen található (tesztelési célokra) egy kívánsággenerátor menüpont is, amely véletlenszerű kívánságokkal tölti fel a wishes táblát.

Opcionális (és éles környezetben melegen ajánlott) lehetőség a nyilvános kulcsú titkosításon alapuló kommunikáció megvalósítása a webszerver és a böngésző között. Ehhez mod_ssl modult és megfelelő tanúsítványokat kell beszerezni az Apache-hoz ([7]).

Tartalom átvétel