Az adatbázis felépítése

A fórumhoz szükséges táblák, és ezen táblák közötti kapcsolatok a 10. ábrán láthatóak. A users tábla megegyezik a 8. ábrán már bemutatottal, itt azért szerepel ismételten, mert szükséges a kapcsolatok ábrázolásához.

10. Ábra: A fórumhoz szükséges táblák és kapcsolatok
10. Ábra: A fórumhoz szükséges táblák és kapcsolatok

topics tábla

A topics tábla egy-egy rekordja egy-egy fórumbeli témáról tartalmaz információkat, attribútumai:

title: a téma címe
cuid: a téma létrehozójának azonosítója (users táblára mutató idegen kulcs)
ct: a téma létrehozásának időpontja és dátuma
tid: a téma azonosítója, elsődleges kulcs

posts tábla

Az egyes hozzászólások szövege, létrehozásának idejét tartalmazó tábla. Attribútumai:

postid: a hozzászólás azonosítója, elsődleges kulcs
uid: a hozzászólás tulajdonosa (a users tábla sid attribútumára mutató idegen kulcs)
tid: a téma azonosítója (a topics táblára mutató idegen kulcs)
dt: a hozzászólás időpontja
t: a hozzászólás szövege

Tartalom átvétel