Összefoglaló

Az utóbbi években egyre több weboldal biztosít RSS vagy Atom formátumú XML forrásokat a felhasználók számára, bennük a legújabb cikkek, frissítések listájával. Ezen XML-ek feldolgozására is egyre több kliens és szerveroldali program, illetve szolgáltatás létezik.

Ez azonban még korántsem jelenti azt, hogy minden weboldal rendelkezik ilyen ún. csatornával, amely megkönnyíti az oldal látogatói számára a frissítésekről való értesülést. Nem várható egyhamar az sem, hogy az ilyen weboldalak aránya jelentősen növekszik.

Dolgozatomban az ilyen csatornával nem rendelkező weboldalak (és más internetes források, pl.: FTP) változásainak figyelésére mutatok egy lehetséges megoldást Java EE környezetben. Kitérek az architekturális kérdésekre (milyen architektúrát és miért azt érdemes választani), az optimalizációs lehetőségekre, a változások detektálásának módszereire, bemutatva a HTTP szabvány által nyújtott lehetőségeket és további megoldásokat adva statikus, dinamikus és bejelentkezéshez kötött oldalak monitorozására.

A dolgozat első részében általános áttekintés olvasható a problémáról, annak megoldásáról, megoldási módjairól. A diplomaterv második felében a felvázolt követelményeknek eleget tevő, a dolgozat mellékleteként készült Java EE alkalmazás kerül bemutatásra a felhasznált külső komponensekkel és a rendszer tesztelésének automatizálásához használt módszerekkel együtt. Végül szó esik a jövőbeli továbbfejlesztés lehetséges irányairól, majd az eredmények összegzésével zárul a dolgozat.

Tartalom átvétel