14. Felhasználói felület

A felhasználói felület a korábban említett Facelets és JavaServer Faces használatával készült. Központban a figyelt URL-ek kezelése áll, megjelenítve őket és elérhetővé téve a konfigurálásukra szolgáló műveleteket. Lehetséges a weblapok alapadatainak szerkesztése, új figyelendő weboldal felvitele, valamint módosíthatóak a szűrők és azok beállításai, új szűrők vehetőek fel stb. (29. ábra)

29. ábra: Képernyőkép az elkészült program webes felületéről
29. ábra: Képernyőkép az elkészült program webes felületéről

A minden modulhoz, loginmodulhoz és szűrőhöz tartozó adminisztrációs felület közül a RegExpModule felületéről érdemes néhány szót ejteni. Ez a felület az, ahol a felhasználó szerkesztheti a hírek kinyerésére szolgáló speciális kifejezést. A hagyományos reguláris kifejezések túl bonyolultak, ezért itt egy (a korábban már említett Feed43 által alkalmazotthoz hasonló) egyszerűbb szintaxis került bevezetésre. A használható helyettesítő karakterek a következőek: {title}, {link}, {content}, amelyek rendre az RSS csatornába kerülő hírek címét, hivatkozását és tartalmát jelölik. Ezen kívül használható még a {*} is, amely figyelmen kívül hagyja a rá illeszkedő szöveget. Az ezen jelölőktől különböző minden más szöveg standard szövegként lesz értelmezve.

Ezekből az egyszerűsített kifejezésekből a program a Java által is értelmezhető reguláris kifejezéseket állít elő, melyet a felületen azonnal lehet tesztelni.

A hírek Atom 1.0 formátumban érhetőek el, amit egy szervlet állít elő a Rome osztálykönyvtár segítségével a magic cookie alapján megkapott, News objektumokat tartalmazó listából.

A fejlesztést és tesztelést segítendő, a csomagban helyet kapott még két szervlet is, az egyik tesztadatok generálására szolgál (GenTestDataServlet), a másik pedig az URL-ek frissítését indítja el (UpdateServlet). Ezeket egy éles rendszerből mindképp el kell távolítani, ami a web.xml módosításával egyszerűen megtehető.

Tartalom átvétel