11. Fejlesztőkörnyezet, felhasznált komponensek

Az eddigiekben vázolt rendszert megvalósító alkalmazás Java EE platform fölött készült, Netbeans fejlesztői környezet és Glassfish alkalmazásszerver használatával. A forráskód verziókezelésére Subversiont használtam. A webes felület megjelenítéséről JavaServer Faces gondoskodik, illetve néhány szervlet, amelyek az RSS/Atom csatornákat állítják elő.

A következőkben az alkalmazás által használt külső komponenseket ismertetem. Ezek nagy segítségemre voltak a fejlesztés során. Használatuk azzal indokolható, hogy ha már létezik jól bevált megoldás az egyes részfeladatokra, akkor érdemes azt használni, hiszen ezáltal csökkenthető a komplexitást, kevesebb kódot kell saját kezűleg megírni és karbantartani, gyorsul a fejlesztés menete.

A Java EE platformról, EJB-kről, JavaServer Faces-ről (JSF) itt nem írok részletesen, ezekről kiváló szakirodalom érhető el magyar nyelven is ([19]).

Tartalom átvétel