11.8. Java-diff

A 4.4. fejezetben bemutatott DiffLines modulhoz a java-diff csomagot ([34]) használtam, amely a leghosszabb közös részsorozat (longest common subsequences, LCS) algoritmust ([35]) valósítja meg. Ugyanez az algoritmus működik a Unix diff programja mögött is.

Az alkalmazásban az algoritmus által vizsgálandó sorozat elemei a lekért HTML fájlok sorai.

Tartalom átvétel