11.6. Glassfish, Derby, MySQL

A nyílt forráskódú Glassfish alkalmazásszerver egy csomagban letölthető a Neabeansszel, amely csomag adatbázisszerverként Apache Derby-t tartalmaz. A mellékletén található program a dolgozat írásának első felében ezzel a fejlesztőkörnyezettel készült, majd az időközben megjelent MySQL adatbázisszerverrel integrált Glassfish változatot használva folytatódott. Az alkalmazás egy apróbb változ­tatást kivéve minden probléma nélkül működött MySQL és Derby használatával is.

A módosítás az URLData osztály content mezője miatt volt szükséges. Az adatbázis ezen attribútumába a webszervertől kapott tartalom kerül mentésre, amihez a Stringhez alapértelmezetten hozzárendelt VARCHAR maximális hossza kicsi, ezért itt módosítani kellett az attribútum típusát. Ez a 21. ábrán látható annotációkkal tehető meg.

// MySQL
@Column(name="content", columnDefinition="MEDIUMTEXT")
// Derby
@Column(name="content", columnDefinition="CLOB(512 K)")

21. ábra: Hosszú szövegek Derby és MySQL
adatbázisban való tárolásához szükséges annotációk

Tartalom átvétel