SCJP csapdák

Néhány dolog ami eszembe jutott a Sun Certified Java Programmer (SCJP) vizsgára való tanulás közben, kérdezték valamelyik tesztkérdésben, érdemes megjegyezni, vagy épp elrontottam a valamelyik feladatban.

A lista átnézése a könyvben és a CD mellékleten lévő feladatok megoldása előtt túlzott önbizalomhoz vezethet.

 • java -cp a/b C és java -cp a b.C nem ugyanaz.
 • TreeSet.ceiling() csak egy elemet ad vissza.
 • String.insert() nincs.
 • Csak Date adható át a DateFormatnak. (Calendar nem.)
 • Csak factory-tól kérhető: Calendar, DateFormat, NumberFormat.
 • super-rel nem hívható static ősosztálybeli metódus.
 • A Thread.yield() nem garantálja, hogy a szál kilép a runnable állapotából.
 • A notify()-t is szinkronizált kódból kell hívni.
 • static-ban nincs super.
 • super.m()-mel hívható őszosztálybeli metódus, akkor is, ha az nincs felülírva.
 • wait() dob checked exceptiont (InterruptedException).
 • switch (enum) case ágának elég csak az enum értékét megadni, az enum neve nem kell.
 • Thread *__PRIORITY konstansok értékei: MIN 1, MAX 10, NORM 5.
 • Integer.parseInt() dob exceptiont, NFE, ami RTE.
 • Map-nak nincs add metódusa (csak put).
 • assert metódusa void nem lehet.
 • A „has-a” rekurzívan nem számít.
 • BufferedReadernél van read() metódus is.
 • Thread.terminate() nincs (csak stop()).
 • Arrays.asList(1, 2, 3); //OK
 • \w word char, [a-zA-Z_0-9].
 • \s: A whitespace character: [ \t\n\x0B\f\r].
 • static int Integer.parseInt("42")
 • int Integer.intValue()
 • static Integer Integer.valueOf("24")
 • super.super nincs. (Fordítási hiba.)
 • Locale-vel létrehozható: -Date, +Calendar, +DateFormat, +NumberFormat.
 • Stringből létrehozható: +File, +FileWriter, -BufferedWriter, +PrintWriter, -BufferedReader.
 • (int) 0.9 == 0.
 • File: public boolean delete(). Üres könyvtárat is tud törölni.
 • do while ciklushoz nem kötelező a {}.
 • array nem reserved word.
 • label nem reserved word.
 • Date Calendar.getTime().
 • Arrays.asList fix méretű listát ad vissza, és hozzá van kötve a tömbhöz. (add(): UnsupportedOperationException).
 • protected metódust nem lehet felülírni (override) private metódussal.
 • A has-a vonatkozhat static mezőre is.
 • FileInputStream.close() throws IOException. (Finally-ban figyelni kell rá.)
 • Thread.join() throws InterruptedException.
 • Szerializációnál a writeObject csak akkor hívódik meg, ha private. Protected, public, default access modifier nem jó.
 • Console-hoz: import java.lang.System. java.io.Console.
 • A MasterExam-ban a ( és a { nagyon hasonló.
 • Object[] x = new String[] {"a", "b"} fordul és fut is.
 • binarySearch() 5 elemű String[] esetén, 0-4 és -1 - -6 tartományban ad vissza értéket.
 • switch(5) { case 4: m1(); case 5: m2(); } // nincs unreachable code fordítási hiba.
 • Short is-a Number.
 • short s = 7; doX(s, s); és doX(Number x, Number x) illetve doX(long x, long x) metódusok esetén az utóbbi hívódik.
 • Collections.reverseOrder(): megfordítja a Comparator sorrendjét.
 • void Collections.reverse(List<T> list): sorrendet megfordít.
 • Enum reference variable lehet null.
 • StringBuffer.delete() második paramétere endIndex.
 • .poll()-ja van: -TreeSet, -HashSet, +Queue, -ArrayList, +LinkedList, -List.
 • TreeSet.pollFirst() és pollLast() van.
 • TreeSet-es subSethez ha olyan elemet adunk, ami kívül esik rajta: java.lang.IllegalArgumentException: key out of range.
 • String.format("%b", ...): true-t ad minden non-null vagy non-boolean értékre.
 • final Integer x4 = 8; nem lehet case konstans. (Compile time constant kell.)
 • import java.util.Date;
 • |, & balról jobbra megy. Pl: (true | false & true) == true.
 • Short s = 15; boolean b = (s instaceof String); // compile errort dob (sosem lesz true).
 • class A { String[] x; Object[] z = x; } // OK.
 • class A { void m1() { String[] x; Object[] z = x; } } // comp. fail
 • String.format("%f", 123): java.util.IllegalFormatConversionException: f != java.lang.Integer
 • Integer[][] c = new Integer[10][]; // OK.
 • Short is objektum, ha GC-zhető az osztály, akkor a Short memberek is.
 • void x(short a) metódus nem hívható x(7) módon, mert a 7 implicit int.
 • array toString() eredménye: [Ljava.lang.String;@a90653, nem az elemek toString-je.
 • enum.values() tömböt ad vissza.
 • "for (int x" fordítási hibát ad, ha már van x local változó, vagy metódusparaméter.
 • m(Object o) előrébb van, mint m(Integer... i) m(1) hívás esetén.
 • Objektumreferencián keresztül nem érhető el static tag, ha nincs érték adva a referenciának (kivéve, ha osztályszintű a tag).
 • enum.values() a deklarálás sorrendjében adja vissza az elemeket.
 • protected metódus nem írható felül default access metódussal. (Szűkítés lenne.)
 • (null == null): true.
 • class A, class B, a == b: incomparable types error.
 • new Long(5) == new Integer(5) incomparable types error.
 • if (new Short((short)7) == new Integer(7)) { // incomparabale types, comp. failed.
 • A NumberFormatException az IllegalArgumentException leszármazottja.
 • for (x: y) { } // compile error, mindig kell a típus.
 • java.io.IOException.
 • A szerializáció nem száll el java.io.NotSerializableException-nel, ha az nem szerializálható típusú referenciát talál. A konkrét példány szerializálhatósága a fontos.
 • Deszerilizálás nem megy, (java.io.InvalidClassException), ha a szerializált osztály nem szerializálható ősének nincs default konstruktora.
 • File: createNewFile() throws IOException
 • File: public boolean mkdir() (Nincs exception.)
 • DateFormat: static getDateInstance(DateFormat.LONG, Locale.FRANCE);
 • File: public boolean isFile().
 • Transient mező deszerializálás után 0 vagy null lesz, akkor is, ha van neki kezdőérték megadva. (Pl.: transient int x = 7;)
 • int j = 9; if (j == null) { } // compile failed
 • LinkedHashSet nem érhető el indexszel.
 • abstract void doIt(Integer i) nem írható felül void doIt(Object i)-vel.
 • PriorityQueue: offer() és add() ugyanaz.
 • TreeMap subset emlékszik a határaira a határelem törlése után is.
 • Arrays.binarySearch() általában -1-et ad vissza, ha nem sorrendezett a tömb.
 • String sort: space, uppercase, lowercase.
 • Tree*.head*: exclusive.
 • Tree*.tail*: inclusive.
 • Tree*.tail, head extra boolean: inclusive.
 • Tree*.*ceil*, floor: >=, <=.
 • Tree*.higher, lower <, >.
 • this.OuterClass.this.method() nincs, fordítási hibát okoz.
 • os.name system property felülírható java -D -vel.
 • The default class path is the current directory.
 • javac -D: invalid flag error.
 • javac mindig keres az aktuális könyvtárban is, nem kell CP-ba ".".
 • javac teljes elérési utat vár a fordítandó fájlra, nem elég, ha az csak a CP-n van.
 • switch(int) case short működik.
 • List<? extends A> list; esetén az add() nem használható. (Fordítási hiba.)
 • int[][] a = new int[10][10]; // OK.
 • Integer[][] b = new Integer[10][10]; // OK.
 • static void m1(long l) { } ... m1(new Integer(8)); // OK.
 • int a = 1; int b = a++ + a; // b értéke 3 lesz
 • && és || short circuit operátor.
 • int x = (y = 5); // x értéke 5 lesz.
 • assert Java 1.4-ben már volt.
 • do { int i = 0; } while (i > 5); // compile failed
 • StringBuffer.equals() nincs felülírva, Object-től örökli.
 • format args: "-" left justify; "+" sign; "0" pad with zeros; "," locale specific grouping separator; "(" negatív számokat zárójelbe rakja.
 • String.format("0$s", "string") // eredmény: "string"
 • String.format("1$s", "string") // eredmény: "string"
 • void m2(int[] a) {}; m2(1, 2, 4); // compile failed.
 • List<?> és List<? extends Object> ugyanaz.
 • Ha két implementált interfészben is szerepel ugyanaz a metódus más visszatérési értékkel, akkor fordítási hibát kapunk.
 • if (new String == new A()) {} // compile error.
 • if (b = false) {} else {} // b értéke (false) lesz a kifejezés értéke.
 • int[] a; a instanceof int[]; // true
 • float f = 13.1; f++; // f értéke 14.1.
 • Integer i = null; (i instanceof Integer) == false.
 • appropriate == correct == should be used != legal.
 • (o instanceof X) & ((X)o). // nem túl jó, & helyett short circuit && kellene.
 • Tree-nél Comparator függő, hogy nullable-e.
 • nullable: HashMap, HashSet, LinkedHashSet, ArrayList, LinkedList, LinkedHashMap
 • List.toArray() eredménye nincs összekötve a kezdeti listával.
 • import java.*.*; // compile failed
 • TreeSet.*Set() empty set-et is visszaadhat.
 • TreeSet.lower(E) null-t is visszaadhat.
 • TreeMap.pollFirstEntry() eredménye null, ha üres a map.
 • super class paraméterben nem lehet (?) Pl.: class Pie<T super Apple> { }.
 • public static void main(String...args) { } // OK.
 • int[]a; // OK.
 • public static void main(String...[] args) { } // compile failed.
 • public static void main(String[]... args) { } // OK.
 • String x = null; System.out.println(x.toString()); // OK, NPE-t dob
 • Long alfa = 1000L; Long beta = 2000L; if ((alfa * 2) == beta) {} // true
 • Long alfa = 1000L; Long beta = 2000L; if (new Long((alfa * 2)) == beta) {} //false
 • Long beta = 2000L; Long delta = 2000L; if (beta == delta) {} //false
 • if (...) { ... } else { ... } else { ... } // compile failed.

Hozzászólások

Köszönöm

Szia!
Köszönöm e remek gyűjtést, nekem is segített a vizsga letételében! A többieknek írom, hogy a generikusokkal kapcsolatos szövegrészekben a relációs jeleket valószínűleg a blog szoftver lekapta, így azokra érdemes figyelni.
Az ötletet koppintva én is csináltam egy saját gyűjtést:
http://jtechlog.blogspot.com/2009/10/scjp.html

Generikusok

Köszi az észrevételt és a linket! A csibecsőröket javítottam.

Hi, Köszi szépen ezt a

Hi,

Köszi szépen ezt a listát, szerintem igen hasznos! Én két napja voltam, előtte persze könyvek, meg próbatesztsorok, de ez a bejegyzés is sokat segített, hogy még utolsó este átfussam, milyen kis csapdák vannak.

Köszi mégegyszer hogy ezt így összevállogattad!

üdv,
D.

Örülök, hogy segített!

Örülök, hogy segített!

Aztán lehet bővíteni is a listát;)

Tartalom átvétel